Transsendenttinen Meditaatio
JAMA

Transsendenttinen Meditaatio voi vähentää sydäntautien riskitekijöitä sepelvaltimopotilailla

12. KESÄKUUTA 2006 — Rentoutustekniikka, jota kutsutaan Transsendenttiseksi Meditaatioksi, voi alentaa verenpainetta ja vähentää insuliiniresistenssiä sepelvaltimopotilailla, kertoo 12.6. julkaistu artikkeli Archives of Internal Medicine -lehdessä, joka on yksi Yhdysvaltain lääkäriliiton (AMA) julkaisuista.

Artikkelin taustatiedoissa kerrotaan, että Transsendenttinen Meditaatio, joka on kehitetty Intian muinaisen Veda-perinteen pohjalta, opetetaan standardoidulla tavalla, johon kuuluu luentoja, henkilökohtaista opetusta ja ryhmätapaamisia. Tekniikan on aiemmin havaittu alentavan verenpainetta, mutta sen vaikutuksia muihin sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, mukaanlukien niihin jotka liittyvät metaboliseen oireyhtymään, ei ole tutkittu perusteellisesti. Metabolinen oireyhtymä viittaa joukkoon oireita, jotka lisäävät sydäntautien riskiä, kuten korkea verenpaine, vatsanseudun lihavuus, korkea kolesteroli ja insuliiniresistenssi, jossa elimistö ei kykene käyttämään haiman tuottamaa insuliinia muuntamaan sokeria energiaksi.

Maura Paul-Labrador, M.P.H. (Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles) ja hänen kollegansa tekivät 16 viikon kokeen Transsendenttisesta Meditaatiosta sepelvaltimopotilailla. TM-tekniikka opetettiin 52 koehenkilölle (keski-ikä 67,7 vuotta) ja 51 kontrollipotilasta (keski-ikä 67,1 vuotta) sai terveysneuvontaa. Kokeen alussa ja lopussa potilaat paastosivat yön yli ja antoivat sitten verinäytteen, heidän potilaskertomuksensa käytiin läpi ja testeissä tutkittiin verisuonten toiminta ja pulssin vaihtelevuus. Pulssin vaihtelevuustesti mittaa autonomisen hermoston toimintaa, joka säätelee sydäntä ja muita tahdosta riippumattomia lihaksia.

Kokeen aloittaneista 103 potilaasta 84 (82%) pysyi mukana loppuun asti. Kokeen lopussa Transsendenttisen Meditaation ryhmän potilailla oli merkitsevästi alempi verenpaine; parantunut paastoverensokeri ja insuliinitaso, jotka kertovat vähentyneestä insuliiniresistenssistä; sekä vakaampi autonomisen hermoston toiminta. “Nämä fysiologiset vaikutukset saatiin aikaan ilman muutoksia ruumiinpainossa, lääkityksessä tai psykososiaalisissa muuttujissa, ja huolimatta terveysneuvontaryhmän fyysisestä aktiivisuudesta jonka lisääntyminen oli tilastollisesti marginaalisesti merkitsevää,” tutkijat kirjoittavat.

“Nämä viimeisimmät tulokset myös laajentavat syy-seuraussuhteiden ymmärrystämme koskien stressin roolia kasvavassa metabolisen oireyhtymän epidemiassa,” he jatkavat. “Vaikkakin nykyinen fyysisen aktiivisuuden vähäisyys, epäterveelliset ruokatottumukset ja näistä johtuva ylipaino ovat tämän epidemian laukaisijoita, voivat myös nyky-yhteiskunnan vaatimukset olla vastuussa kroonisen stressin lisääntymisestä.” Tällainen stressi saa aikaan kortisolin ja muiden hormonien ja välittäjäaineiden vapautumista, mikä aikaa myöten vahingoittaa sydän- ja verisuonielimistöä.

“Meidän tuloksemme, jotka osoittavat Transsendenttisen Meditaation fysiologisia hyötyvaikutuksia psykososiaalisten muuttujien pysyessä samoina, viittaavat siihen että Transsendenttinen Meditaatio saattaa muokata reaktiota stressiin, sen sijaan että muuttaisi stressiä itseään, mikä on samankaltaista kuin liikuntaan sopeutumisen fysiologinen vaikutus,” tutkijat kirjoittavat. Tämä keino säädellä elimistön reaktioita stressiin saattaa tarjota uuden suunnan sepelvaltimotaudin hoidolle ja ehkäisylle, ja ansaitsee lisätutkimuksia, he päättelevät.

(Arch Inter Med. 2006;166:1218-1224. Available pre-embargo to the media at www.jamamedia.org.) Koko artikkeli

Editor’s Note: This study was supported by grants from the National Center for Alternative and Complementary Medicine, National Institutes of Health; and a General Clinical Research Centers grant from the National Center for Research Resources.

# # #

For more information, contact JAMA/Archives Media Relations at 312/464-JAMA (5262) or e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .