Transsendenttinen Meditaatio

Transsendenttisen Meditaation tekniikka harjaannuttaa ensi­arvoisen tärkeää otsalohkon etuaivokuorta – tuloksena on terveemmät ja paremmin kokonaisuutena yhteentoimivat aivot.

Tri Fred Travisin haastattelu

Mitä tarkoittaa aivojen
yhteentoimivuus?
.

 

Video

EEG-demonstraatio.

Aivojen kehittäminen
kokonaisuutena

Aivot

“Pois kytketty”
etuaivo-
kuori

“Päälle kytketty”
etuaivo-
kuori

Stressaantuneet aivot

Meditoivat aivot

Kuinka stressi vahingoittaa aivoja
Stressi, paineet, väsymys, huono ruokavalio, alkoholi ja huumeet vahingoittavat hermo­solujen kytkentöjä otsalohkon etuaivokuoren – eli aivojen “komentokeskuksen” – ja muiden aivonosien välillä. Kun ihminen on hyvin väsynyt tai joutuu voimakkaan henkisen tai fyysisen stressin alaiseksi, aivot ohittavat “korkeammat”, kehittyneemmät, rationaaliset otsalohkon ohjauskytkennät, ja alkavat käyttää primitiivisempiä ärsyke/vaste -reittejä. Tästä seuraa, että ihminen reagoi päivittäisiin vaatimuksiin harkitsematta; hän tekee lyhytnäköisiä päätöksiä hetken mieli­johteesta. Kun komentokeskus “kytkeytyy pois päältä”, voimakkaat tunteet, kuten pelko ja viha, saavat yliotteen värittäen haitallisesti ihmisen näkemystä maailmasta.

stressin tunnusmerkit

Korkeampien aivotoimintojen heikkous

Ongelmia:

 • joustamaton ajattelu
 • impulsiivinen, reagoiva käyttäytyminen
 • lyhytnäköinen päätöksenteko
 • huono työmuisti
 • tarkkaavaisuuden häiriöt
 • huumeiden ja alkoholin käyttö
 • epäeettinen ajattelu ja käytös

Stressaantunut fysiologia

Ongelmia:

 • uupumus
 • korkea verenpaine
 • syömis- ja unihäiriöt
 • heikko immuunijärjestelmä

Tunne-elämän epätasapaino

Ongelmia:

 • heikko itsetunto ja itseluottamus
 • huolet, ahdistuneisuus ja pelot
 • pinnalliset, epäsopua ruokkivat tunteet
 • epävakaat ihmissuhteet
 • masennus

Kuinka Transsendenttisen Meditaation tekniikka optimoi aivojen toimintaa
Transsendenttisen Meditaation (TM) tekniikka antaa kokemuksen “levollisesta valppaudesta”, joka vähentää stressiä, vahvistaa yhteyksiä otsalohkon etuaivo­kuoren ja eri aivoalueiden välillä, ja ke­hittää aivojen toimintaa kokonaisuutena. Tämän tuloksena TM:n harjoittajan korkeammat aivotoiminnot vahvistuvat, mikä ilmenee määrätietoisempana ajatteluna ja kaukonäköisempänä päätöksentekona. Kun aivojen komento­keskus on täysin “kytkeytynyt päälle”, emotionaalinen vaste maailmaa kohtaan on tasapainoisempi ja tarkoituksen­mukaisempi.

tm:n tunnusmerkit

Korkeampien aivotoimintojen vahvuus

Kehityssuuntia:

 • määrätietoinen, joustava ajattelu
 • ei-impulsiivinen, ennakoiva käyttäytyminen
 • kaukonäköinen päätöksenteko
 • erinomainen työmuisti
 • vakaa, keskittynyt tarkkaavaisuus
 • ei päihteiden käyttöä eikä riippuvuuksia
 • eettinen ajattelu ja käytös

Terve fysiologia

Kehityssuuntia:

 • energisyys ja elinvoimaisuus
 • hyväkuntoinen sydän- ja verisuonielimistö
 • tasapainoinen fysiologia
 • vahva immuunijärjestelmä

Tunne-elämän tasapaino

Kehityssuuntia:

 • itseluottamus ja terve itsetunto
 • turvallisuuden ja rauhan tuntemukset
 • myötätunto ja empatia muita kohtaan
 • terveet ihmissuhteet
 • onnellisuus ja optimismi