Transsendenttinen Meditaatio

Keskeisiä tutkimustuloksia

Lisääntynyt suvaitsevaisuus.

Dissertation Abstracts International

Suurempi moraalinen kypsyys.

Dissertation Abstracts International

Henkilökohtaisen kehityksen edistyminen.

Dissertation Abstracts International

Reaktioajan nopeutuminen.

Personality and Individual Differences

Parantunut muisti.

Scientific Research on the Transcendental Meditation
Programme: Collected Papers Volume 1

Lisääntynyt luovuus.

The Journal of Creative Behavior

Parantunut opintomenestys.

British Journal of Educational Psychology

Parantuneet arvosanat yliopistossa.

Scientific Research on the Transcendental Meditation
Programme: Collected Papers Volume 1

Älykkyyden kehittyminen.

Personality and Individual Differences

Oppimista kouluihin

Stressin hälyttävä lisääntyminen kouluissa ruokkii laajalle levinneitä ongelmia, mm. heikkoa koulumenestystä, levottomuutta ja ahdistusta, masennusta, kouluväkivaltaa ja opettajien loppuunpalamista. Monissa kouluissa on alettu stressin vähentämiseksi pitämään “hiljaisia hetkiä” koulupäivän alussa ja lopussa – kaksi 10–15 minuutin mittaista sessiota, jolloin oppilaat istuvat hiljaa paikoillaan joko levätäkseen tai lukeakseen äänettömästi. Yhä useammat oppilaitokset tarjoavat oppilailleen ja opettajilleen mahdollisuutta oppia ja harjoittaa näiden hiljaisten hetkien aikana Maharishi Mahesh Yogin Transsendenttisen Meditaation ohjelmaa – yksinkertaista, tieteellisesti todennettua ja ei-uskonnollista tekniikkaa stressin vähentämiseksi, terveyden parantamiseksi ja yksilön luovan potentiaalin kehittämiseksi täyteen mittaansa.

US Committee for Stress-Free Schools

Yhdysvaltain stressittömien koulujen komitea perustettiin vuonna 2005 yhteistyössä David Lynchin tietoisuuslähtöisen kasvatuksen säätiön kanssa. Komitean tarkoitus on tuoda hiljaiset hetket ja Transsendenttinen Meditaatio niin oppilaille kuin opettajillekin julkisissa ja yksityisissä kouluissa ympäri Yhdysvaltoja sekä tarjota rahoitusta yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, jotta nämä voisivat arvioida ohjelman vaikutuksia luovuuteen, älykkyyteen, koulumenestykseen, ADHD:hen ja muihin oppimishäiriöihin, levottomuuteen, masennukseen, päihteiden väärinkäyttöön, syömishäiriöihin jne.

Mitä lääkärit ja kasvatusalan ammattilaiset sanovat

William Stixrud (Ph.D.), kliininen neuropsykologi.
James Krag (M.D.), psykiatri.
Rita Benn (Ph.D.), Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) neuvonantaja.
Ralph Wolff, korkeakoulujen akkreditointikomission puheenjohtaja.