Transsendenttinen Meditaatio

“Tämä työ ja sitä koskeva teoria ansaitsevat sekä akateemisen yhteisön että yhteiskunnan päätöksentekijöiden vakavan huomion.”
– David Edwards, Ph.D., hallintotieteiden professori, University of Texas at Austin

Koherentin kansallisen tietoisuuden luominen

Mitä tutkijat sanovat

Tutkimusviitteitä

Yhteiskunta ja rauha

Lyhyesti

Laaja tutkimusnäyttö, joka on julkaistu johtavissa tiedelehdissä, osoittaa että Transsendenttisen Meditaation voimakas stressiä vähentävä vaikutus leviää ympäröivään väestöön ja auttaa lievittämään yhteiskunnallisia jännitteitä. Kun yksittäiset ihmiset harjoittavat ryhmissä Transsendenttista Meditaatiota ja sen jatkotekniikkaa, TM-sidhiohjelmaa, on tutkimuksissa havaittu dramaattista ja välitöntä yhteisöllisen stressin, rikollisuuden, väkivallan ja konfliktien vähentymistä, sekä koherenssin, positiivisuuden ja rauhan lisääntymistä koko yhteiskunnassa.

Jotta metsä olisi vihreä…

Kun Maharishi toi Transsendenttisen Meditaation julkisuuteen 1958, hän korosti että yksilön sisäinen rauha on maailmanrauhan perusyksikkö. Hän käytti analogiaa, jonka mukaan samoin kuin vihreää metsää ei voi olla ilman vihreitä puita, ei myöskään voi olla rauhanomaista maailmaa ilman rauhanomaisia yksilöitä.

Elämän uudistaminen syvimmällä tasolla

Vaikka maailmassa onkin paljon vilpittömiä ihmisiä, jotka ovat omistaneet elämänsä rauhanaatteelle, vaatii rauhan vakiinnuttaminen paljon enemmän kuin vain psykologisen uskomuksen omaksumista. Siihen voidaan päästä vain perustavan­laatuisella muutoksella ihmismielen syvimmällä tasolla, mihin liittyy vastaava fysiologinen muutos. Maharishi selitti, että kun keho ja mieli ovat syvästi rauhallisia, silloin ajatukset, puheet ja toiminta heijastavat spontaanisti harmonista vaikutusta ympäristöön.

Koherenssin lisääminen kollektiivisessa tietoisuudessa

Laaja tieteellinen tutkimusnäyttö osoittaa, että Transsendenttinen Meditaatio ja sen jatkotekniikka, TM-sidhiohjelma, ovat tehokkaita poistamaan stressiä, levottomuutta ja turhautuneisuutta, ja edistämään kasvua kohti ihanteellista terveyden, rauhan ja täyttymyksen tilaa, valaistumista. Lisäksi on havaittu, että näiden ohjelmien harjoittaminen ryhmissä lisää koherenssia kollektiivisessa tietoisuudessa, mikä vähentää yhteisöllistä stressiä, rikollisuutta ja väkivaltaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.