Transsendenttinen Meditaatio

Levottomuus ja ahdistuneisuus

James Krag, M.D.

James Krag (M.D.) on Yhdysvaltain psykiatrisen seuran jäsen (Fellow of the American Psychiatric Association) ja Virginian psykiatrisen yhdistyksen puheenjohtaja. Hän toimii nykyään ylilääkärinä Liberty Pointissa, joka on yksityinen hoitopaikka psykiatrisista ongelmista kärsiville nuorille.

Jim Brooks, M.D.

Jim Brooks (M.D.) on psykiatriaan erikoistunut lääkäri. Hän toimii useissa mielenterveyskeskuksissa kaakkois-Iowassa ja hänellä on yksityinen vastaanotto Iowan Fairfieldissä. Hän on julkaissut tutkimuksen Transsendenttisen Meditaation hyödyistä traumanjälkeisen stressihäiriön hoidossa (Journal of Counseling and Development, 1985).

Tohtorit Krag ja Brooks vastaavat kysymyksiin
levottomuudesta ja ahdistuneisuudesta.

K: Tulen hermostuneeksi joissain tilanteissa, kuten silloin kun joudun pitämään esityksen töissä. Onko Transsendenttinen Meditaatio jotain sellaista joka voisi auttaa minua pärjäämään?

Tri Krag: Yleisön edessä puhumisen pelko on hyvin yleinen ja se johtaa paniikin tunteeseen joka on kehon kannalta identtinen “taistele tai pakene” -reaktion kanssa. Transsendenttisen Meditaation tekniikka tuottaa kehossa vastakkaisen reaktion “taistele tai pakene” -reaktiolle. Kun TM-meditaation harjoittaja tottuu yhä enemmän tähän rauhalliseen tilaan, voidaan tutkimustiedon perusteella ennustaa että pelko vähitellen haihtuu pois.

Tri Brooks: Transsendenttisen Meditaation tekniikka saa mielen ja kehon asettumaan, niin että hermoston reaktio stressiin lievenee. Voit nähdä miten hyvin TM tehoaa katsomalla meta-analyysia ahdistuneisuutta koskevasta tutkimusaineistosta. Analyysissa käytettiin yhtä yleisimmin hyväksytyistä stressimittareista, Spielbergerin State-Trait Anxiety Inventorya. Journal of Clinical Psychology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat vertasivat Transsendenttista Meditaatiota useisiin muihin rentoutustekniikoihin, mukaanlukien progressiivinen lihasrentoutus, EMG-biopalaute, Herbert Bensonin rentoutusvaste sekä muita meditaatiotekniikoita. He huomasivat että näiden muiden tekniikoiden vaikutus oli samaa tasoa kuin plasebon.

Transsendenttisen Meditaation tutkimuksissa havaittiin sen sijaan ahdistuneisuuden dramaattista vähenemistä – noin kaksi kertaa suurempi vaikutus kuin plasebolla. Niinpä tämä meta-analyysi, joka kartoitti kaikki tutkimuksen aikaan saatavilla olleet rentoutusohjelmat, päätyi tulokseen että Transsendenttisen Meditaation tekniikka on kaikkein tehokkain ohjelma stressin vähentämiseen. Tämän tiedon pohjalta lääkärit voivat rauhallisin mielin tarjota Transsendenttisen Meditaation ohjelmaa potilailleen, tietäen että he tuskin voivat löytää tehokkaampaa ohjelmaa stressin vähentämiseen nykypäivänä.

Mitä tämä merkitsee ihmiselle joka hermostuu pitäessään esitystä? Transsendenttisen Meditaation säännöllisellä harjoittamisella voit vähentää ahdistustasi yhä enemmän ja kehittää vakaan sisäisen hiljaisuuden, joka voi toimia puskurina muuten stressaaville kokemuksille.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Koen jatkuvasti paineita kotona ja työssä, ja ystäväni sanovat että olen stressaantunut. Voisiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka auttaa minua?

Tri Brooks: 20 prosentilla amerikkalaisista on ahdistuneisuushäiriö. Stressi syntyy kun ihmisillä on vaikeuksia selvitä vaatimuksista, joita heille asetetaan. Kun selviytyminen ei onnistu, siitä aiheutuva ahdistuneisuus saa ihmiset lääkitsemään itseään eri tavoilla: ruoka, televisio, alkoholi, tupakka, huumeet ja kahvi ovat tavallisia esimerkkejä. Nämä ovat kuitenkin lyhytnäköisiä ja huonosti sopeuttavia yrityksiä vähentää elämän stressejä, koska ne eivät auta ihmistä toimimaan paremmin. Itse asiassa ne ajan mittaan heikentävät sopeutumistehokkuutta. Näin joudumme pahenevaan kierteeseen stressin kanssa. Mitä huonommin selviämme, sitä enemmän lääkitsemme itseämme, mikä taas vähentää kykyämme selvitä ja johdattaa meidät taas lääkitsemään itseämme.

Transsendenttisen Meditaation tekniikka katkaisee tämän pahenevan stressikierteen. Kun ihminen harjoittaa TM-tekniikkaa, hän istuu mukavasti tuolilla 20 minuuttia kahdesti päivässä, sulkee silmänsä, aloittaa harjoituksen, ja kokee mielen vaivattomasti asettuvan yhä hiljaisemmille ajattelun tasoille. Lopulta mieli saapuu ajattelun alkulähteelle, tietoisuuteen itseensä. Tätä kokemusta kutsutaan valppaaksi lepotilaksi. Tässä tilassa keho on syvästi levossa ja mieli täysin valpas. Tämä kokemus purkaa stressin – hiljaisen ja rauhoittavan sisäisen itsen kokemisen kautta.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Olen todella levoton, mitä jos en pysty istumaan riittävän hiljaa voidakseni meditoida?

Tri Brooks: Valppaan lepotilan kokemus on miellyttävä ja mukava, ja tämä antaa sinulle mahdollisuuden jatkaa 20 minuuttia hiljaa istumista, kahdesti päivässä. Kun harjoitat tätä ohjelmaa säännöllisesti, stressiä purkava vaikutus kumuloituu, ja ajan mittaan koet yhä vähemmän stressiä ja hermostuneisuutta. Luonnollisena seurauksena tästä stressin vähenemisestä mieli asettuu meditoidessa, etkä enää tunne tarvetta nousta ja liikkua ympäriinsä. Hiljaisuuden ja rauhan suora kokeminen pitää huolen noista levottomuuden tunteista.

Säännöllisen harjoituksen myötä levottomuudella on yhä vähemmän sijaa ihmisen elämässä. Hän alkaa tehdä parempia päätöksiä päivän toimissaan, koska selviää paremmin stressin kanssa. Näin, ajan mittaan, hän saa mahdollisuuden vapautua stressistä. Tämä tarkoittaa, että ihminen toimii tilanteen sanelemien tarpeiden, eikä oman stressireaktionsa mukaisesti. Sen sijaan että kokisi haasteet uhkana, hän näkee haasteet mahdollisuuksina henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Eikö pakottautuminen istumaan hiljaa ja meditoimaan vain lisää levottomuuttani?

Tri Krag: Tutkimuksissa on havaittu, että jonkin tyyppiset “rentoutustekniikat” todella aiheuttavat, että henkilö, jolla on ahdistushäiriö, tulee vielä ahdistuneemmaksi. Kuitenkin tuhansien ahdistuneisuudesta kärsivien henkilöiden kokemus vuosien varrella on ollut, että he voivat oppia Transsendenttisen Meditaation tekniikan ja vähentää ahdistuneisuuttaan. TM-opettajan antaman asianmukaisen opastuksen avulla he pystyvät kokemaan heille varsin epätavallista ja miellyttävää rauhallisuuden tunnetta. Jos pystyt ajattelemaan ajatuksia, pystyt oppimaan Transsendenttisen Meditaation tekniikan.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Olen todella kiireinen. Vaikka oppisinkin Transsendenttisen Meditaation tekniikan, en varmaan ikinä harjoittaisi sitä.

Tri Brooks: Jokainen meistä ottaa aikaa ladatakseen pattereitaan. Jokainen meistä ottaa aikaa nukkuakseen, syödäkseen, käydäkseen suihkussa joka päivä. Transsendenttinen Meditaatio on ohjelma, jolla voimme estää stressiä kertymästä vähitellen ajan mittaan – ja estää stressiä häiritsemästä kykyämme toimia ja nauttia elämästä. Se on keino mielelle ja keholle päästä hyvin syvään lepotilaan, niin ettet hukkaa elämääsi eläessäsi sitä. Se on keino tehdä elämästä kasvupolku, jossa toivotat tervetulleeksi uudet kokemukset, koska kykenet helposti hallitsemaan ne, riittävän levon sekä mielen ja kehon kehittyneen yhteistoiminnan avulla.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia