Transsendenttinen Meditaatio

Diabetes

Sandeep Chaudhary, M.D.

Sandeep Chaudhary (M.D.) on sisätautien, endokrinologian ja lastentautien erikoislääkäri. Hän toimii ylilääkärinä Scripps Memorial Hospitalissa, La Jollassa, Kaliforniassa.
 

César Molina, M.D., F.A.C.C.

César Molina (M.D., F.A.C.C.) on sydäntautien erikoislääkäri ja Yhdysvaltain kardiologiyhdistyksen jäsen (Fellow of the American College of Cardiology). Hän toimii ylilääkärinä El Camino Hospitalissa, Mountain View'ssa, Kaliforniassa.
 

Robert Schneider, M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R.

Robert Schneider (M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R.) on sydäntautien erikoislääkäri ja tutkija, jolle on myönnetty yli 20 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain terveysviraston (NIH) apurahoja uraauurtaviin tutkimuksiin sydäntautien luonnonmukaisesta hoitamisesta ja ehkäisystä.

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D.

Gary P. Kaplan (M.D., Ph.D.) on neurologian kliininen apulaisprofessori Hofstra-yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänelle on myönnetty New Yorkin osavaltion lääkäriyhdistyksen Albert H. Douglas -palkinto ansioistaan lääkäreiden kliinisenä opettajana.

Tohtorit Chaudhary, Molina, Schneider ja Kaplan
vastaavat kysymyksiin diabeteksesta.

K: Miten Transsendenttisen Meditaation tekniikka voi vaikuttaa tyypin 2 diabetekseen?

Tri Sandeep Chaudhary: Kun tarkastellaan diabetesta prosessina, jossa sairaus etenee vaiheittain, alkuvaiheessa henkilölle kehittyy insuliiniresistenssi. Tämä tarkoittaa, että insuliini ei toimi niin tehokkaasti kuin sen pitäisi, ja seurauksena verensokeri alkaa nousta.

Jatkoseurauksena, kun haima on tehnyt ylitöitä vuosikymmenien ajan, se alkaa erittää yhä vähemmän insuliinia. Insuliinin tarve on lisääntynyt, mutta haima ei pysty tuottamaan sitä enempää, vaan se itse asiassa alkaa vähitellen kuolla vuosien ylirasituksen takia.

Vuonna 2006 julkaistu tutkimus NIH:n Archives of Internal Medicine -lehdessä paljasti, että Transsendenttisen Meditaation tekniikka voi olla avuksi alkuvaiheessa, vähentämällä insuliiniresistenssiä. Eli vaikka jotain vaurioitumista on jo tapahtunut haimassa diabeteksen kehittymisen vuosina, asiaa voidaan vielä auttaa.

Tri Schneider: Stressihormonit, kuten kortisoli, adrenaliini ja noradrenaliini pahentavat insuliinin ja glukoosin epätasapainoa. Näiden neurohormonien vähentäminen Transsendenttisen Meditaation avulla auttaa tasapainottamaan verensokeri- ja insuliinitasoja. Tämä auttaa normalisoimaan metabolista oireyhtymää ja diabetesta.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Onko stressillä osuutta myös tyypin 2 diabeteksessa?

Tri Sandeep Chaudhary: Kyllä, samasta syystä kuin sillä on osuutta ylipainoon. Kun olet stressaantunut, kortisolitasolla on taipumusta nousta, mikä lisää insuliiniresistenssiä. Stressaantuneella on myös taipumusta syödä vääriä ruokia, liian paljon, ja myöhään illalla, koska levottomien ihmisten vuorokausirytmi on usein häiriintynyt.

Myöhään illalla syöminen on erityisen vahingollista diabeetikoille, koska kasvuhormonin erityksessä on luonnostaan viiden minuutin piikki klo 3 yöllä. Tämä aiheuttaa insuliiniresistenssin väliaikaisen nousun, jolloin verensokeri nousee. Jos olet syönyt jotain keskiyöllä, verensokeri nousee tavallistakin korkeammalle tämän kasvuhormonin vaikutuksen takia. Tämä heikentää lääkityksen tehokkuutta. On siis hyvin tärkeää pitää stressi ja levottomuus hallinnassa diabetesta hoidettaessa.

Kuten tutkimukset osoittavat, Transsendenttisen Meditaation tekniikka voi olla avuksi vähentämällä stressiä ja säännöllistämällä unirytmiä, niin että henkilö nukkuu yönsä eikä syö keskiyöllä stressin ja levottomuuden takia.

Tri Molina: Koska Transsendenttisen Meditaation tekniikka on stressinhallintamenetelmä, ja koska sekä fysiologinen että psykologinen stressi voi pahentaa diabetesta, on järkeenkäypää että säännöllinen TM-tekniikan harjoittaminen voi auttaa pitämään diabeteksen hallinnassa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Miten Transsendenttisen Meditaation tekniikka vähentää stressiä?

Tri Molina: Stressi tarkoittaa fysiologian kyvyttömyyttä ylläpitää vakaata, tasapainoista tilaa eli homeostaasia. Transsendenttisen Meditaation tekniikan on havaittu parantavan neurofysiologista yhteentoimivuutta, mikä vahvistaa fysiologian kykyä palata vakaaseen tilaan suorituspaineessa. Paineen voi aiheuttaa emotionaalinen stressi, fyysinen stressi tai epäsäännöllinen päivärytmi. Vahvistamalla kehon kykyä palata homeostaasiin TM-tekniikka vähentää stressin vaikutusta, joka on tärkeä riskitekijä diabeteksen, verisuonten kalkkeutumisen ja monien muiden sairauksien yleistymisen taustalla.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Miten paremmat ruokailutottumukset auttavat alentamaan insuliiniresistenssiä?

Tri Sandeep Chaudhary: Jos alkaa syömään terveellisempiä ruokia – kuten monimutkaisia hiilihydraatteja, terveellisempiä proteiineja ja kypsennettyjä, kuitupitoisia vihanneksia – haiman tarvitsee tuottaa vähemmän insuliinia, eikä se rasitu niin paljon.

Jos sen sijaan syö roskaruokaa, verensokeri nousee korkealle, ja sen takia haima joutuu tekemään ylitöitä tuottaessaan enemmän insuliinia verensokerin alentamiseksi.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Auttaako TM:n harjoittaminen vähentämään insuliiniresistenssiä?

Tri Sandeep Chaudhary: Insuliiniresistenssiä koskevassa tutkimuksessa, joka julkaistiin Archives of Internal Medicine -lehdessä vuonna 2006, havaittiin että TM-ohjelman harjoittajien insuliiniresistenssi laskee merkittävästi HOMA-mittarin mukaan. "HOMA" tarkoittaa "homeostasis model assessment" ja se on insuliinitason mittari.

Ihmisillä, joilla on vakaampi verensokerin taso, on yleensä enemmän energiaa, kun taas ihmiset, joiden verensokeri vaihtelee enemmän, kokevat useammin väsymystä ja mielen selkeyden heikkenemistä päivän mittaan. Lääkitys voi vähentää verensokerin vaihtelua. Sopivasti lääkittynä potilas pystyy keskittymään paremmin ja selviämään päivästä paremmin. Mutta tämä tapahtuu biokemiallisella tasolla; Transsendenttisen Meditaation tekniikalla saadaan aikaan muutoksia paljon perustavammalla tasolla.

Transsendenttisen Meditaation tekniikka tuottaa tasapainoa fysiologian syvimmällä tasolla – tietoisuuden itsensä tasolla. Kun terveydenhoito toimii näin syvällä tasolla, se tuottaa syvällisempiä muutoksia myös fysiologian karkealla tasolla. TM-tekniikka mahdollistaa muutokset tällä olemassaolon syvimmällä tasolla, mikä johtaa suurempiin muutoksiin – ja terveellisempiin valintoihin – henkisen ja fyysisen terveyden tuottamisessa.

Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen, vähentäessään levottomuutta ja stressiä, ei ainoastaan johda parempiin ruokatottumuksiin, vaan myös ruoan sulattaminen ja hyödyntäminen tapahtuu elimistössä tehokkaammin.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Jos harjoitan TM:ää, tulenko toimeen vähemmällä insuliinilla tai diabeteslääkkeillä?

Tri Sandeep Chaudhary: Vastaus tähän on seurata lääkärisi ohjeita. Tutkimusten mukaan, jos harjoittaa Transsendenttista Meditaatiota ja alkaa syödä terveellisemmin, silloin yleisesti ottaen lääkityksen tarve vähenee. Voit aloittaa Transsendenttisen Meditaation harjoittamisen ja seurata insuliinintarvettasi lääkärisi opastuksella.

Minulla on potilas, jolla oli diabetes monien vuosien ajan, ja hän käytti monia lääkkeitä. Hän aloitti Transsendenttisen Meditaation, kävi läpi useita elimistön puhdistushoitoja, ja muutti ruokavalionsa terveellisemmäksi. Hänen A1C-testinsä (keskimääräisen verensokerin mittari) oli aluksi 9, joka on varsin korkea luku, mutta putosi aikaa myöten alle seitsemän, mikä on ideaali tulos diabeetikolle.

Minun kokemukseni mukaan, kun ihmiset aloittavat TM-harjoituksen, ja pääsevät paremmin sopusointuun elimistön tarpeiden kanssa, he alkavat spontaanisti syödä terveellisempiä ruokia.

Tri Schneider: Monet ihmiset saattavat pystyä välttämään diabeteslääkkeiden tarpeen tai voivat alentaa annostusta. Kuten yleensä, seuraa tilannettasi jatkuvasti terveydenhoidon ammattilaisen valvonnassa.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Voiko TM-tekniikka auttaa sekä verensokerin että kolesterolin hallinnassa? Entä painon?

Tri Kaplan: Nyt on olemassa näyttöä hyvin kontrolloidusta tieteellisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu Archives of Internal Medicine -lehdessä vuonna 2006, että TM-tekniikka voi vähentää "metabolisen oireyhtymän" osatekijöitä. Metabolinen oireyhtymä on merkittävä huonon terveyden ja ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja. Siitä kärsivät potilaat ovat tyypillisesti ylipainoisia, heillä on korkea verenpaine, kohonnut verensokeri ja triglyseridit, ja matala HDL- (hyvä) kolesteroli.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Monilla paino-ongelmaisilla ihmisillä on myös tyypin 2 diabetes, eikö niin?

Tri Sandeep Chaudhary: Kyllä. Se kulkee perheittäin – useimmilla tyypin 2 diabeetikoilla on perheenjäsen, joka myös kärsii siitä. Kansakuntana meistä on tulossa yhä ylipainoisempi, ja tämän takia jokaisella uudella sukupolvella on enemmän insuliiniresistenssiä kuin edellisellä sukupolvella. Tämä on yksi syy miksi tyypin 2 diabetes on yleistymässä lapsilla.

Kun tähän lisätään kansalliset tapamme syödä pikaruokaa, harrastaa liian vähän liikuntaa, ja stressaava elämäntyyli, saadaan kansakunta josta tulee yhä ylipainoisempi ja jolla tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys nousee yhä korkeammaksi.

Tässä asiassa Transsendenttisen Meditaation ohjelma voi todella auttaa, koska jos ihmiset pystyvät vähentämään stressiä, ja pysähtyvät kahdesti päivässä päästäkseen sopusointuun itsensä kanssa, he saattavat huomata ajattelevansa ‘Hei, en enää syö niin paljon koko ajan, kun en ole enää niin levoton tai stressaantunut’, tai ‘Mennäänpä kävelylle luontoon’ sen sijaan että istuttaisiin TV:n ääressä. Silloin monet näistä ongelmista alkavat korjaantua.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Voiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka vähentää riskiäni sairastua diabetekseen?

Tri Molina: Transsendenttisen Meditaation harjoittamisen, jopa lyhyenkin aikaa, on havaittu olevan yhteydessä vähentyneeseen insuliiniresistenssiin ja verensokerin alentumiseen, mikä vähentää diabeteksen riskitekijöitä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia