Transsendenttinen Meditaatio

Korkea verenpaine

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D.

Gary P. Kaplan (M.D., Ph.D.) on neurologian kliininen apulaisprofessori Hofstra-yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänelle on myönnetty New Yorkin osavaltion lääkäriyhdistyksen Albert H. Douglas -palkinto ansioistaan lääkäreiden kliinisenä opettajana.

Vernon Barnes, Ph.D.

Vernon Barnes (Ph.D.) on tutkija ennaltaehkäisyn laitoksella Georgian lääketieteel­lisessä korkeakoulussa (Medical College of Georgia in Augusta). American Heart Association sekä National Heart, Lung, and Blood Institute ovat myöntäneet laitokselle 1,5 miljoonaa dollaria tutkimusrahoitusta Transsendenttisen Meditaation vaikutusten tutkimiseen afroamerikkalaisilla nuorilla, joilla on korkean verenpaineen riski.

Tohtorit Kaplan ja Barnes vastaavat kysymyksiin
korkeasta verenpaineesta.

K: Onko näyttöä että Transsendenttisen Meditaation ohjelma yksinään voi alentaa verenpainetta?

Tri Kaplan: Useat tutkimukset sekä teini-ikäisillä (American Journal of Hypertension, 2004) että iäkkäillä aikuisilla (Hypertension, 1999) ovat osoittaneet, että korkea verenpaine laskee jo muutamassa kuukaudessa harjoitettaessa Transsendenttisen Meditaation tekniikkaa kahdesti päivässä. Verenpainelääkityksen tarve vähenee ja joissain tapauksissa poistuu kokonaan. Jokaisen, joka käyttää verenpainelääkkeitä, ja alkaa harjoittaa TM-tekniikkaa, tulisi seurata lääkärinsä kanssa tätä myönteistä vaikutusta verenpaineeseen ja arvioida lääkityksen jatkamisen tarvetta.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Kun vuosia jatkuneen korkean verenpaineen seurauksena on yleensä verisuonten kalkkeutuminen (ateroskleroosi), joka johtaa ongelmiin kuten aivohalvaus tai sydänkohtaus, onko näyttöä että Transsendenttisen Meditaation tekniikka voi vähentää verisuonten kalkkeutumista?

Tri Kaplan: Stroke-lehdessä julkaistu uraauurtava tutkimus osoitti, että kaulavaltimon seinämän paksuus, joka on varoitusmerkki verisuonten kalkkeutumisesta, vähenee Transsendenttisen Meditaation säännöllisen harjoittamisen myötä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Miksi korkea verenpaine on niin vakava terveysriski?

Tri Barnes: Koko maailman väestöä koskevien tutkimusten perusteella ennustetaan vuonna 2025 olevan 26,4%:lla aikuisväestöstä korkea verenpaine, mikä tarkoittaa noin 60% lisäystä, yhteensä 1,56 miljardiin. Tämän takia korkea verenpaine on suuri haaste kansanterveydelle maailmanlaajuisesti, ja tämän ongelman ennaltaehkäisy, havaitseminen, hoito ja seuranta ovat tärkeitä prioriteetteja kansanterveystyölle.

On houkutteleva mahdollisuus, että Transsendenttisen Meditaation kaltaisella verenpainetta alentavalla toimenpiteellä, käytettynä laajasti koko väestössä, saattaisi olla valtava vaikutus kansanterveyteen. Vaikkakin pitkäaikaisia tutkimuksia tarvitaan tämän ajatuksen todentamiseen, oletus on että jopa pieni verenpainejakautuman siirtymä alemmalle tasolle (muutama mmHg), ylläpidettynä läpi aikuisiän, saattaisi merkittävästi vähentää korkean verenpaineen ja siihen liittyvien sydän- ja verisuonitautien riskiä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Mitkä ovat korkean verenpaineen ja sydäntautien mahdollisia syitä?

Tri Barnes: Sellaiset tekijät kuten ikääntyminen, perinnöllinen taipumus, ylipaino ja istuva elämäntapa – mukaanlukien ruokavaliotekijät, kuten liika suola ja natrium – katsotaan yleisesti korkean verenpaineen syiksi. Herkistynyt verenkiertojärjestelmän stressivaste, mikä voi seurata altistumisesta sekä kroonisille että akuuteille psyko­sosiaalisille ja ympäristön kuormitustekijöille, on myös nostettu esiin mahdollisesti erityisen merkittävänä tekijänä korkean verenpaineen kehittymisessä. Tältä osin Transsendenttisen Meditaation kaltaisen stressinhallintatekniikan säännöllinen harjoittaminen saattaisi olla erittäin suureksi avuksi.

Jos verenpaineen reaktio stressiin on jatkuvasti tai toistuvasti ylimitoitettu, tämä ajan mittaan luonnollisesti lisää sydämen ja verisuonten seinämien jännitystä. On esitetty oletus, että Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen johtaa ajan mittaan rakenteelliseen sopeutumiseen verenkiertojärjestelmässä; toisin sanoen verisuonten ja sydänlihaksen seinämät muotoutuvat uudelleen auttaakseen seinämien jännitystä palautumaan normaaliksi.

Nämä tulokset koskevat nimenomaan Transsendenttisen Meditaation tekniikkaa, eivätkä välttämättä päde muille meditaatiotekniikoille, koska kaikki tekniikat eivät toimi samalla tavalla.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Miten Transsendenttisen Meditaation tekniikka alentaa verenpainetta?

Tri Barnes: Stressi nähdään osallisena korkean verenpaineen kehittymisessä. Tästä on saatu näyttöä epidemiologisissa tutkimuksissa verenpaineesta; naturalistisissa tutkimuksissa verenpaineen, psykologian ja arkipäiväisten tapahtumien välisistä yhteyksistä; sekä kokeellisissa tutkimuksissa verenkierto- ja sisäeritysjärjestelmien reaktioista käyttäytymisärsykkeisiin.

Mieli ja keho ovat hyvin tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Transsendenttisen Meditaation tekniikan subjektiivinen kokemus on mielen rentoutuminen ja rauhallisuus, yhdistyneenä sisäiseen valppauteen. Meditaatiovaste on hyvin nopea, ja kaikkein selväpiirteisimmät vaikutukset on havaittu 15–30 minuutin harjoituksen jälkeen. Mielen rentoutuminen johtaa kehon rentoutumiseen. Tämä tarkoittaa että kun mieli asettuu, keho saavuttaa syvän lepotilan.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Mitkä ovat mahdolliset mekanismit, jotka saavat verenpaineen alenemaan Transsendenttisen Meditaation harjoituksen yhteydessä?

Tri Barnes: Krooninen, ympäristöstä tuleva ja psykososiaalinen stressi myötävaikuttaa sympaattisen hermoston toiminnan vilkastumiseen, aiheuttaen hermojärjestelmän biokemiallista epätasapainoa. Nämä muutokset johtavat ylimitoitettuun stressi­vasteeseen, jonka merkkejä ovat verisuonten supistuminen ja kohonnut verenpaine.

Lieventävät tekijät, kuten stressin vähentäminen Transsendenttisen Meditaation harjoituksen avulla, vaikuttavat sympaattiseen hermojärjestelmään, vähentäen verenpaineen herkkyyttä akuutille stressille. Ajan mittaan, johtuen verenkierto­järjestelmän vähentyneestä herkkyydestä äkillisille tilanteille, sydämen kuormitus vähenee ja verenpaine alenee, mikä auttaa ehkäisemään varhaista verenpainetaudin kehittymistä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Mitä on havaittu tutkimuksissa Transsendenttisen Meditaation tekniikan vaikutuksista fysiologiaan?

Tri Barnes: Tri Jevningin ja kollegoiden yleiskatsauksen (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992) mukaan Transsendenttisen Meditaation kokemus näyttää tuottavan fysiologisen tilan, jota luonnehtii samanaikainen valppaus ja alentunut aineen­vaihdunta. Tutkimuksissa on raportoitu ääreislihasten ja punaisten verisolujen alentunutta aineenvaihduntaa, samoin kuin vähentynyttä stressihormonien eritystä. Nämä syvän levon kanssa yhteensopivat piirteet on mitattu myös aivosähkökäyrästä. Näiden lisäksi on raportoitu löydöksiä hengitystiheyden, veren laktaattipitoisuuden ja ihon sähkönjohtavuuden alentumisesta.

Toisin sanoen Transsendenttisen Meditaation tekniikka antaa kokemuksen yksin­kertaisemmasta, asettuneemmasta tietoisuuden tilasta, jossa stressihormonien pitoisuudet vähenevät. Kroonisen stressin vaikutukset hormonipitoisuuksiin ovat hyvin tiedossa. Akuutit vaikutukset stressihormonien eritykseen ovat yhteensopivia meditaation aikaisen alentuneen aktivaation kanssa. Aktivaation alentuminen saattaa myös jäädä pysyväksi. Tutkimusten mukaan Transsendenttisen Meditaation säännöllinen harjoittaminen edistää verenpaineen alentumista ihmisillä joilla on korkea verenpaine.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Kuinka kauan on tarpeen meditoida ennen kuin hyödyt verenpaineelle alkavat näkyä?

Tri Barnes: Hyödyt saattavat olla välittömiä, mutta koska jokainen henkilö on erilainen, ei ole mahdollista ennustaa tarkkaan kuinka pian verenpaine laskee. Tutkimuksissa on useimmiten havaittu, että verenpaine laskee merkittävästi 1–2 kuukauden kuluessa, jos se on ollut liian korkea.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Toimiiko Transsendenttisen Meditaation tekniikka jokaisella?

Tri Barnes: Transsendenttinen Meditaatio toimii jokaisella ja yleensä se toimii ensimmäisestä harjoituksesta alkaen, mutta saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin hyödyt tulevat esiin. Stressiin liittyy usein korkea verenpaine, ja korkea verenpaine on myös sydäntautien riskitekijä. Transsendenttisen Meditaation harjoitus kahdesti päivässä saattaa alentaa verenpainetta. Jos Transsendenttisen Meditaation harjoitus vähentää stressiä ja korkeaa verenpainetta tarpeeksi, saattaa olla mahdollista välttyä lääkitykseltä tai vähentää lääkitystä.

Lääkäri voi määrätä Transsendenttisen Meditaation tekniikan potilaalle ensisijaisena hoitona ennen kemiallisten lääkkeiden määräämistä. Hän voi myös määrätä sen täydentävänä hoitona.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Voiko tapahtua että potilas pystyy lopettamaan lääkityksen?

Tri Barnes: Tämä on asia, jonka potilasta hoitavan lääkärin tulee päättää tiettyjen kriteerien mukaan, kuten esimerkiksi jos potilaan verenpaine on alentunut normaalille tasolle vähintään kolmena peräkkäisenä seurantakertana. Potilaan ei pidä itse päättää lääkityksen lopettamisesta.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia.

K: Miten näet tämän hoidon kehittyvän tulevaisuudessa?

Tri Barnes: Transsendenttisen Meditaation määrääminen potilaille, erityisesti niille jotka ovat stressaantuneita tai jotka kärsivät stressiperäisistä sairauksista, on erittäin lupaava mahdollisuus lääkäreille. Tällä tekniikalla nähdään olevan hyvin suuret mahdollisuudet muuttaa terveydenhoidon käytäntöjä.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia