Transsendenttinen Meditaatio

Kehitysvammat

James Krag, M.D.

James Krag (M.D.) on Yhdysvaltain psykiatrisen seuran jäsen (Fellow of the American Psychiatric Association) ja Virginian psykiatrisen yhdistyksen puheenjohtaja. Hän toimii nykyään ylilääkärinä Liberty Pointissa, joka on yksityinen hoitopaikka psykiatrisista ongelmista kärsiville nuorille.

Tohtori Krag
vastaa kysymyksiin kehitysvammoista.

K: Voivatko älyllisesti jälkeenjääneet ja kehitysvammaiset oppia Transsendenttisen Meditaation tekniikan?

Tri Krag: Jos henkilö pystyy ajattelemaan ajatuksia, hän voi oppia meditoimaan. Valtaosassa tapauksia aivojen kehityshäiriö on lievä tai kohtalainen, jolloin Transsendenttisen Meditaation oppimisen pitäisi olla helppoa. Vaikeasti kehitys­vammaisten ja jälkeenjääneiden tapauksessa vastaus on epävarma, enkä usko että vaikeimmin vammautuneet pystyvät oppimaan.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia

K: Voiko Transsendenttisen Meditaation harjoittaminen auttaa kehitysvammaista tai älyllisesti jälkeenjäänyttä henkilöä ajattelemaan paremmin?

Tri Krag: Henkiseltä kehitykseltään jälkeenjääneet ihmiset eivät eroa meistä muista siinä, että kun olemme levänneempiä ja tyynempiä, ajattelumme on selkeämpää. Kun teemme “fiksumpia” päätöksiä yhtenä päivänä ja toisena päivänä emme, tämä ei johdu siitä että luontainen älykkyysosamäärämme olisi kasvanut, vaan siitä että käytämme älyllistä kapasiteettiamme älykkäämmin. TM auttaa ihmisiä kehittämään ja ylläpitämään enemmän neurofysiologista vakautta, ja tämä toimii yhtä lailla jälkeenjääneiden kuin nerojenkin mitta-asteikoilla.
Aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia