Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Johtajuus, huippusuoritukset ja
Transsendenttinen Meditaatio

Huippusuorittajien aivotoiminta ja psykologinen kehitystaso on huomattavasti korkeampi kuin väestöllä keskimäärin, havaittiin uudessa tutkimuksessa viime vuonna. Lisäksi havaittiin, että tämä kehittyneempi aivotoiminta on silmiinpistävän samanlaista kuin henkilöillä, jotka harjoittavat Transsendenttista Meditaatiota. Tämä viittaa siihen, että kenties kuka tahansa voi systemaattisesti kehittää huippusuorituksia tukevia ominaisuuksia Transsendenttisen Meditaation avulla.

Tutkimuksen koehenkilöinä oli maailmanluokan huippu-urheilijoita sekä huipputason johtajia liike-elämästä ja muilta aloilta, joita verrattiin keskimääräisesti menestyviin kontrolliryhmiin.

Tämä tutkimus, "Higher Development, Brain Integration, and Excellence in Leadership", julkaistiin Management Decision -lehdessä viime kesänä (2009, vol. 47, no. 6).

Tutkimuksen tekivät yhteistyössä Oslon korkeakoulu (Høgskolen i Oslo), Norjan urheilukorkeakoulu (Norges idrettshøgskole) ja MUM-yliopisto (Maharishi University of Management, Iowa, USA).

Tutkimuksen johtaja Harald Harung (PhD) toimii apulaisprofessorina Oslon korkeakoulussa. "Tutkijat ovat kasvavassa määrin yksimielisiä siitä, että johtajuuden kehittäminen on olennaisimmalta osaltaan itsensä kehittämistä. Johtajuuden kehittämisen tärkein ulottuvuus on potentiaalisen johtajan persoonallisuuden eli tietoisuuden kehittämistä", sanoi tri Harung.

Tri Harung kertoi, että Fred Travisin (PhD) aiemmissa tutkimuksissa seitsemän vuotta Transsendenttista Meditaatiota harjoittaneilla koehenkilöillä havaittiin samantasoista aivojen yhteentoimivuutta kuin huippusuorittajilla, ja 20 vuotta meditoineilla huomattavasti korkeampia tuloksia. "Ominaisuudet, joita havaitsemme maailmanluokan suorittajilla ovat samoja, jotka kehittyvät Transsendenttisen Meditaation harjoituksen myötä, sekä yksilö- että yhteisötasolla", sanoi tri Harung. TM-harjoitus on myös yhteydessä psykologi Abraham Maslown kuvaaman itsensä toteuttamisen kehittymiseen.

Tri Travis, MUM-yliopiston aivotutkimuskeskuksen johtaja selittää, että "valppaan lepotilan kokemus Transsendenttisessa Meditaatiossa aktivoi ja siten vahvistaa otsalohkon korkeampien aivotoimintojen kytkentöjä, jotka ovat menestyksellisen oppimisen perusta."

Lisää aiheesta:
www.emeraldinsight.com/10.1108/00251740910966631
www.meditaatio.org/benefits-brain.html