Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Britanniassa Maharishi-koululle virallinen asema

Britanniassa on Transsendenttista Meditaatiota hyödyntävä Maharishi-koulu saanut tästä syksystä alkaen virallisen aseman (ns. Free School eli vapaakoulu), mikä tarkoittaa täyttä valtion rahoitusta. Kiinnostus vanhempien keskuudessa on ollut suurta, niin että koulun oppilasmäärä kaksinkertaistuu alkavalle lukuvuodelle, ja kolminkertaistuu seuraavalle.

Tämä Skelmersdalessa Liverpoolin ja Manchesterin lähellä sijaitseva koulu on toiminut yksityiskouluna menestyksekkäästi jo 25 vuoden ajan, ja se on toistuvasti arvioitu saavutuksiltaan maan tasokkaimpien koulujen joukkoon. Britannian hallituksen kasvatusasioiden tarkastusvirasto, Ofsted, lausuu raportissaan: "Oppilaiden huomioiminen yksilöinä ja meditaation käyttö sekä tasapainoon pyrkiminen ovat perustana koulun kaikessa toiminnassa. Oppilaat ovat rauhallisia, luottavaisia, itsevarmoja, kohteliaita ja harkitsevia. He ovat innokkaita hankkimaan tietoa ja taitoja ja nauttivat oppimisesta."

Britannian uusi hallitus on päättänyt tukea kouluja "jotka toimivat", ja tämän politiikan myötä myös Maharishi-koulujen tietoisuuslähtöinen kasvatusohjelma on saanut ansaitsemansa tunnustuksen ja mahdollisuuden. Uusia Maharishi-kouluja suunnitellaan perustettavaksi Britanniassa lähivuosien aikana. Skelmersdalen koulun saama tunnustus lisää myös muiden koulujen kiinnostusta hyödyntää tietoisuuslähtöistä kasvatusta. Maailmanlaajuisesti yli 200 000 oppilasta 50 maassa harjoittaa Transsendenttista Meditaatiota osana oppilaitoksensa opinto-ohjelmaa.

Skelmersdalen Maharishi-koulun Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.maharishischool.com. Siellä on mm. 9-minuuttinen video, jossa oppilaat, opettajat ja vanhemmat kertovat kokemuksiaan koulun tietoisuuslähtöisestä opetuksesta.

Mainittakoon vielä, että jokaisella Britannian koululla on oltava terrorismin vastainen toimintaohjelma. Maharishi-koulu on ainoa koulu, jolla on esittää vertaisarvioitua tieteellistä näyttöä tämän ohjelman tueksi.