Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Afganistanin ja Irakin sodan veteraanit
hakevat apua meditaatiosta ja joogasta

Journalistiopiskelijoiden toimittama Medill on the Hill -uutispalvelu julkaisi maaliskuussa artikkelin, jossa asiantuntijat ja veteraanit kertovat meditaation ja joogan käytöstä sodan jälkeensä jättämien stressihäiriöiden hoidossa.

Artikkeli tuo erityisesti esiin Transsendenttista Meditaatiota harjoittavan sotaveteraanin David Georgen tarinan. Kuten on käynyt kasvavalle joukolle sotaveteraaneja, tämän 26-vuotiaan jalkaväen sotilaan diagnosoitiin kärsivän jälkitraumaattisesta stressihäiriöstä (PTSD, post-traumatic stress disorder). Se on trauman aiheuttama vakava ahdistustila, jonka arvioidaan koskevan yli 300 000 Irakin ja Afganistanin sodassa palvellutta veteraania. Usein sitä hoidetaan neuvonnalla ja lääkkeillä.

"Meditaation avulla pystyn vapautumaan ahdistavista kohtauksista, jotka ovat tulleet osaksi elämääni," George sanoo. Artikkelin mukaan osa Yhdysvaltain armeijan lääkäreistä uskoo meditaation voivan auttaa sotaveteraaneja toipumaan PTSD:stä ja että muutamat asiantuntijat pitävät Transsendenttista Meditaatiota erityisen hyödyllisenä harjoituksena.

"Voimakas stressi voi lamauttaa aivojen komentokeskuksena toimivan otsalohkon etuaivokuoren toiminnan", selittää tri Sarina Grosswald. "TM palauttaa aivokemian tasapainon. TM:n aikaansaamat aivoaallot ovat yhteydessä asettuneeseen mielentilaan. Kokiessasi sitä toistuvasti nämä aivojen kytkennät voimistuvat, kun taas traumaan liittyvät kytkennät alkavat heikentyä," hän jatkaa. Tri Grosswald toimii David Lynchin säätiössä PTSD:n ja stressiperäisten häiriöiden johtavana asiantuntijana.

Lisäksi artikkelissa todetaan: "TM:n aikana keho saavuttaa syvän lepotilan, hengitystiheys ja sydämen lyöntitiheys laskevat, samoin veren virtaus raajoihin vähenee. Samanaikaisesti veren virtaus aivoihin voimistuu, mikä aktivoi uudelleen etuaivokuoren toimintaa ja parantaa sen yhteydenpitoa aivojen muihin osiin."

Artikkelissa kerrotaan myös Transsendenttisen Meditaation aikaansaamista kokonaisvaltaisista hyödyistä. David George kertoi, että "TM ei ainoastaan tuonut helpotusta PTSD:n oireisiin, vaan johti myös muihin odottamattomiin hyötyihin." Tekniikan opittuaan hänen konekirjoitus- ja rumpujensoittotaitonsa edistyivät. Kärsittyään lapsuudesta asti lukihäiriöstä, hän huomasi lukemisen olevan nyt nautittavampaa kuin ennen. Alkoholinkäyttö loppui ja hän alkoi huolehtia itsestään enemmän, artikkelissa kerrotaan. "Kohtelen itseäni nyt todellakin kuin parasta ystävääni," hän kertoo artikkelissa. "Lääkkeet poistivat oireita, mutta ne eivät jättäneet minua samanlaiseksi kuin olin ennen. TM on parantanut tilannettani."

"Meidän tulisi tutkia TM:ää enemmän. Se on kuin kivi, joka on jäänyt kääntämättä", artikkeli siteeraa eversti Brian Reesiä, joka on Afganistanissa ja Irakissa palvellut lääkintäjoukkojen johtava kirurgi. Yhdysvaltain puolustus­ministeriön mukaan vuodelle 2011 varataan miljardi dollaria käytettäväksi PTSD:n ja muiden traumaattisten aivovammojen hoitoon. Kun PTSD-tapaukset jatkavat huimaa kasvuaan, armeija käyttää enemmän varoja niiden hoidattamiseen. Tätä taustaa vasten Georgen tarina antaa välähdyksen meditaation ja joogan kaltaisten vaihtoehtoisten hoitojen tarjoamista lupaavista tuloksista, artikkelissa todetaan.

Lisää aiheesta:
news.medill.northwestern.edu/390/news.aspx?id=159667