Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Aivojen yhteentoimivuus – avain luovuuteen

Luovuus voi perustua suurempaan aivojen yhteentoimivuu­teen, todetaan uudessa tutkimuksessa, joka on julkaistu Creativity Research Journal -lehdessä.

Aivotutkija Fred Travis (Maharishi University of Management, USA) ja laadunhallinnan tutkija Yvonne Lagrosen (Högskolan Väst, Ruotsi) tutkivat ryhmää erittäin luovia tuotekehittäjiä selvittääkseen omaperäisen ajattelun salaisuuksia.

Miksi jotkut ihmiset ovat niin hyviä ajattelemaan epätavanomaisesti?

Jotkut ihmiset ovat aina valppaita, kiinnostuneita oppimaan uusia asioita ja näkemään kokonaisuuksia. Heillä on taipumusta ajatella laajasti ja löytää huomiota herättävän hyviä ratkaisuja mihin tahansa vanhaan ongelmaan.

"On yksinkertaisesti totta, että jotkut ihmiset erottuvat joukosta, ja me yritämme kaivaa esiin miksi", sanoo tri Fred Travis. "Me oletimme että heidän aivojensa toimintatavassa täytyy olla jotain erilaista, ja tällaisia tuloksia löysimme."

21 insinööriä Volvon tehtaalla

Tutkimuksessaan tri Travis ja tri Lagrosen työskentelivät 21 ruotsalaisen tuote­kehittäjän parissa Volvon tehtaalla, joka valmistaa lentokoneen moottoreita ja kiintokaasuturbiineja. Tutkimukseen osallistuneet insinöörit testattiin ensin Torrancen luovan ajattelun testillä (TTCT), ja heillä havaittiin paljon keskimää­räistä korkeampia tuloksia luovan ajattelun ja onnistuneen ongelmanratkaisun alueilla.

Sen jälkeen koehenkilöt kytkettiin EEG-laitteeseen, jota käytetään keräämään tietoa aivojen eri osien sähkötoiminnasta. Myös insinöörien päätöksenteon ja tiedonkäsittelyn nopeus sekä koherenssin taju (sense of coherence) testattiin.

Näiden tietojen pohjalta määriteltiin aivojen yhteentoimivuus (brain integration) tri Travisin kehittämällä mitta-asteikolla, ja sen havaittiin olevan korkealla tasolla niillä, jotka saivat parhaat pisteet luovuustesteissä.

Jos haluat kehittää luovuuttasi, ryhdy meditoimaan

"Empiiriset havaintomme korostavat sitä, että luovuus – joustavuuden ja omaperäisyyden muodossa – on yhteydessä aivojen toimintaan kokonaisuutena ja psykologiseen kehitystasoon", kertoo tri Lagrosen. "Koska luovuus on erittäin tärkeää yksilön menestykselle, aivotoiminnan optimoinnin pitäisi kuulua jokaisen opiskelijan prioriteetteihin."

Tästä herää ilmeinen kysymys.

"Onko mahdollista lisätä aivojensa yhteentoimivuutta, vai onko se vain kiinni geeneistä tai kasvuympäristöstä?" kysyy tri Travis.

Lukuisat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen yhteentoimivuutta voi lisätä merkittävästi harjoittamalla säännöllisesti Transsendenttista Meditaa­tiota. "Ihmisten, jotka haluavat olla erittäin hyviä millä tahansa alalla, kannattaa harkita TM-tekniikan oppimista", sanoo tri Travis, "ja kokea itse säännöllisen transsendoimisen vaikutus sisäiseen onnellisuuteen ja ulkoiseen menestykseen."


tmhome.com/benefits/brain-integration-the-key-to-creativity/

www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/muom-dpm052914.php

Travis, Fred & Lagrosen, Yvonne. “Creativity and Brain-Functioning in Product Development Engineers: A Canonical Correlation Analysis”, Creativity Research Journal, Vol 26 / 2, 2014, pp 239-243.

www.meditaatio.org/2012-08-huippusuoritukset.html