Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Tutkimus: TM vähentää opiskelijoiden stressiä, ahdistusta ja "perfektionistista ajattelua"

Transsendenttista Meditaatiota tutkittiin Hartfordin Trinity Collegessa (Connecticut, USA) kahden lukukauden ajan 43 opiskelijan ryhmässä. Koehenkilöiden stressitason havaittiin alentuneen ja yleisen ahdistuksen, masennuksen ja "perfektio­nistisen ajattelun" vähentyneen. Tutkimus on julkaistu Journal of College Student Psychotherapy -lehdessä (Vol 25, nro 2, 2011).

"Yliopisto-opiskelijat kamppailevat yhä korkeamman stressitason kanssa", kertoi tutkimuksen vetäjä tri Jaimie Burns, Trinity Counseling Centerin apulaisjohtaja. "He läpikäyvät suurta muutosvaihetta elämässään ja yrittävät luovia tiukkojen haasteiden läpi opinnoissa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Opiskelijoiden univaje on hämmästyttävän ja hälyttävän suuri. Yhä useampi valmistuu työttömäksi tai päätyy epämieluisaan työhön, ja he tietävät tulevansa maailmaan, joka on nopeassa murrosvaiheessa."

"Me arvioimme jatkuvasti apuvälineitä nähdäksemme, mitkä toimivat ja miten hyvin ne toimivat. Kysymyksemme oli, toimiiko Transsendenttisen Meditaation tapainen apuväline todella? Pyrkimyksemme oli arvioida huolellisesti ja objektiivisesti, miten tehokas TM olisi, ja olimme hyvin vaikuttuneita tuloksista, erityisesti yleisen ahdistuksen ja perfektionistisen ajattelun osalta", hän sanoi.

Ahdistus voi olla lyhytaikaista (state anxiety) tai pitkäaikaista, yleistä ahdistuneisuutta (trait anxiety). Yleinen ahdistuneisuus tarkoittaa taipumusta reagoida ahdistuksella, kun uhkaava tilanne on odotettavissa. Luonteenpiirteenä se liittyy läheisesti neuroottisuuteen.

"Mielenterveyden ammattilaisten on usein vaikea pystyä auttamaan ihmisiä joilla on tämäntyyppistä luonteenomaista ahdistuneisuutta", sanoi tri Burns. "Avun löytäminen näille ihmisille on ongelmallista, koska kyseessä on syvälle juurtunut tottumus. Terapia ei yleensä auta. Tämän takia tutkimuksessa havaittu TM-harjoituksen teho teki meihin vaikutuksen."

Toinen tärkeä muuttuja, jota Trinityn tutkijat seurasivat, oli ahdistukseen liittyvä erityinen häiriö, johon viitataan termillä "perfektionistinen ajattelu".

"Perfektionistinen ajattelu viittaa kovan ponnistelun äärimmäi­seen muotoon", kertoi tri Burns. "Kun ihmiset ilmentävät sitä suuressa määrin, se lisää monien ongelmien riskiä. Saavutusten eteen ponnistelu on tietysti hyvä ja motivoiva asia, mutta kun ihmiset päätyvät siihen jota kutsumme perfektionistiseksi ajatteluksi, he kokevat että heidän täytyy olla täydellisiä koko ajan, ja silloin heillä on riski sairastua moniin psykologisiin ongelmiin."

"Perfektionismi", kuten sitä usein kutsutaan modernissa psykologiassa, saa ihmiset asettamaan itselleen epärealistisen korkeita tavoitteita. Tällaiset ihmiset voivat kokea, että heidän itsearvostuksensa riippuu jatkuvasta virheettömästä suorittami­sesta. Tutkijat ovat löytäneet näyttöä siitä, että perfektionismi voi vaikuttaa masennuksen, syömishäiriöiden, sosiaalisen ahdistuksen ja pakkoneuroosien kehittymiseen.

"Olimme varsin vaikuttuneita siitä havainnosta, että TM-harjoituksella oli merkittävä positiivinen vaikutus myös tähän muuttujaan", tri Burns päätti lausuntonsa. "Tutkimushavainnot olivat sitäkin vaikuttavampia, kun otetaan huomioon, että jälkitestit tapahtuivat lukukauden lopussa päättökokeiden aikaan, jolloin stressitason voisi olettaa olevan korkeimmillaan. Jatkotutkimuksia tarvitaan, mutta olemme hyvin innostuneita tämän apuvälineen tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoiden terveydelle ja hyvinvoinnille."

Lisää aiheesta:
www.tm.org/blog/students/college-students/
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/87568225.2011.556947