Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Yhdysvaltain sydänliitto: TM alentaa verenpainetta

American Heart Association (AHA, Yhdysvaltain sydänliitto) julkaisi 22.4. tieteellisen lausunnon, jonka yhtenä johtopäätöksenä todetaan että Transsendenttinen Meditaatio alentaa verenpainetta, ja että sen käyttöä voidaan harkita osana korkean verenpaineen ehkäisyä ja hoitoa.

Tämä Hypertension-lehdessä julkaistu raportti on tarkoitettu tiedottamaan lääkäreille, mitkä korkean verenpaineen vaihtoehtoiset hoitomuodot ovat tutkimusten valossa tehokkaita. Raportissa käydään läpi mm. erityyppisistä meditaatioista tehdyt meta-analyysit ja uusimmat kliiniset tutkimukset. Siinä todetaan, että Transsendenttinen Meditaatio alentaa jonkin verran veren­painetta, mutta muiden meditaatioiden suosittelemiseen ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä.

AHA:n raportissa todetaan: "Monien negatiivisten tai kahtalaisten tulosten sekä tutkimusten vähäisen määrän takia kaikki muut meditaatiotekniikat (mukaanlukien MBSR, mindfulness based stress reduction) saivat suosituksen 'luokka III, ei hyötyä, C-tason näyttö'. Niinpä muita meditaatiotekniikoita ei suositella verenpaineen alentamiseen hoitotilanteessa tällä hetkellä."

Raportissa arvioitiin kolmentyyppisiä vaihtoehtoisia menetelmiä: käyttäytymiseen perustuvat hoidot kuten meditaatio, pehmeät (non-invasive) toimenpiteet ja apuvälineet, sekä fyysiset harjoitukset. Raportissa ei käsitelty ruokavalioita eikä ravintolisiä.

Raportin laatiminen on osaltaan lähtenyt liikkeelle potilaiden itsensä halusta hoitaa verenpainettaan muulla tavalla kuin lääkkeillä. AHA:n tutkijaryhmä halusi antaa lääkäreille jotain suuntaviivoja vaihtoehtoisten menetelmien käyttöön.

Tri Robert Schneider, joka on toiminut päätutkijana useissa TM-tekniikkaa ja sydäntauteja koskevissa tutkimuksissa, kommentoi AHA:n raporttia: "Tämä on merkittävä läpimurto terveydenhoidon kehityksessä, koska nyt ensimmäistä kertaa Transsendenttinen Meditaatio on saanut tunnustuksen kansalliselta terveydenhoito-organisaatiolta, joka tekee ammatillisia linjauksia lääkäreille, terveydenhoidon rahoittajille ja päätöksentekijöille. Tämäntyyppistä lausuntoa sairausvakuutusyhtiöt ovat pyytäneet jo vuosien ajan."

Raportissa viitatuissa meta-analyyseissä on saatu tulokseksi, että Transsen­denttinen Meditaatio alentaa systolista verenpainetta keskimäärin 5 mmHg ja diastolista 3 mmHg. Vaikka tätä tulosta voikin pitää vaatimattomana, tri Schneider korostaa, että miljoonille korkeasta verenpaineesta kärsiville tämä alentuminen voi auttaa pääsemään normaalimmalle tasolle tai välttämään tarvetta lääkitykseen, johon liittyy sivuvaikutuksia ja kustannuksia. Kliinisissä tutkimuksissa verenpaineen alentuminen Transsendenttisen Meditaation avulla on ollut yhteydessä merkittävästi alempaan kuolleisuuteen sekä sydänkohtaus­ten ja aivohalvausten määrään.

AHA:n raportissa korostetaan myös, että monet vaihtoehtoiset menetelmät, kuten meditaatio, voivat tarjota monia muitakin terveydellisiä tai psykologisia hyötyjä kuin alentunut verenpaine tai vähentynyt sydäntautien riski.


tm.org/blog/research/american-heart-association-informs-doctors-tm-lowers-blood-pressure/

newsroom.heart.org/news/alternative-therapies-may-help-lower-blood-pressure

hyper.ahajournals.org/content/early/2013/04/22/HYP.0b013e318293645f
Brook RD et al., Beyond Medications and Diet: Alternative Approaches to Lowering Blood Pressure. A Scientific Statement from the American Heart Association. Hypertension, 61:00, April 2013.