Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Tutkimus: TM vähentää opettajien stressiä

Tuoreen tutkimuksen mukaan Transsendenttinen Meditaatio vähentää merkittävästi opettajien stressiä ja työuupumusta. Tutkimus julkaistiin vertaisarvioidun The Permanente Journal -tiedelehden talven 2014 numerossa.

Opettajien työuupumus on nykyään yleinen ongelma, erityisesti nuorilla opettajilla. Yhdysvalloissa jopa 46% uusista opettajista jättää ammatin viiden vuoden kuluessa. Suomalaisten opettajien tilanteesta kertoo OAJ:n työolobarometri (2014): "36% opettajista kokee erittäin tai melko usein itsensä poikkeuksellisen väsyneeksi. Kolmannes opettajista kokee erittäin tai melko usein työn aiheuttamaa stressiä." Opettajilla kumpikin havainto on selvästi yleisempi kuin muilla aloilla keskimäärin.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään väheneekö opettajien ja muun kouluhenkilö­kunnan kokema psykologinen stressi ja työuupumus TM-harjoituksen avulla. Tutkimus tehtiin Yhdysvaltain Vermontin osavaltiossa Bennington Schoolissa, joka on käytöshäiriöisille oppilaille tarkoitettu sisäoppilaitos. Tutkimukseen osallistui 40 opettajaa ja muuta henkilökunnan jäsentä, jotka jaettiin satunnaisesti aloittamaan TM-harjoitus joko välittömästi tai myöhemmässä vaiheessa.

Tutkimustulosten mukaan Transsendenttinen Meditaatio oli tehokasta jo neljän kuukauden seurannan jälkeen. TM-ryhmällä havaittiin verrokkeihin nähden merkittävää vähentymistä kaikkien kolmen tutkittavan muuttujan osalta: koettu stressi, masennusoireet ja opettajien työuupumus. Suurin vaikutus havaittiin stressin kokemisessa.

Työuupumuksen keskimääräinen muutos mitattuna Maslachin inventaariolla.
Sininen pylväs: TM-ryhmä; punainen pylväs: verrokit.

"Tämän satunnaistetun ja kontrolloidun kokeen tulokset ovat hyvin vaikuttavia ja osoittavat miten hyödyllinen stressiä vähentävä harjoitus on opettajille ja muille työntekijöille. Neljän kuukauden tutkimuksessa havaittiin kliinisesti merkittävää koetun stressin, emotionaalisen uupumuksen ja masennusoireiden vähentymistä TM-harjoittajilla suhteessa verrokkeihin." – tri Charles Elder (MD, MPH), tutkimuksen pääkirjoittaja

"Työuupumus ja muut psykologiset stressitekijät on yhdistetty huonoihin terveys­tottumuksiin, lihavuuteen ja korkeaan verenpaineeseen, jotka kaikki ovat sydän- ja verisuonitautien merkittäviä riskitekijöitä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että TM-harjoitus vähentää tehokkaasti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Tämä uusi tutkimus ja aiemmat tulokset yhdessä antavat näyttöä TM-harjoituksen arvosta psyykkisen ja fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa." – tri Sanford Nidich (EdD), tutkimuksen toinen kirjoittaja

Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty Transsendenttisen Meditaation vaikutusta opettajien työuupumukseen. Viime aikoina julkaistuissa muissa tutkimuk­sissa on havaittu TM-harjoituksen positiivisia vaikutuksia opintojen läpiviemiseen, arvosanoihin ja oppilaiden psykologiseen stressiin. TM-harjoitus on jo käytössä monissa toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Yhdysvaltoja.

Tutkimusviite:
Elder, Charles; Nidich, Sanford; Moriarty, Francis; Nidich, Randi. "Effect of Transcendental Meditation on employee stress, depression, and burnout: A randomized controlled study". The Permanente Journal, 2014 Winter, Vol 18 (1), pages 19-23.


tmhome.com/benefits/study-on-teacher-stress-and-teacher-burnout/

eurekalert.org/pub_releases/2014-02/muom-tmr013014.php