Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Miten Transsendenttinen Meditaatio voi auttaa syömishäiriöissä?

Tri Pam Peeke (MD, MPH, FACP) on tunnettu amerikkalainen ravitsemusterapeutti, joka on kirjoittanut useita menestyneitä elämäntapaoppaita. Hän on tunnustettu ravitsemuksen, kuntoilun ja kansanterveyden asiantuntija, joka esiintyy mm. WebMD-sivustolla ja Discovery-kanavalla. Hän on Pew Scholar -stipendiaatti ja toimii lääketieteen apulaisprofessorina Marylandin yliopistossa.

Tri Peeken uusin kirja The Hunger Fix: The Three-Stage Detox and Recovery Plan for Overeating and Food Addiction käsittelee ylensyöntiä riippuvuutena uusimpien aivotutkimusten valossa. Kirjassa esitetyn hoito-ohjelman yksi peruspilari on aivojen etuotsalohkon vahvistaminen TM-harjoituksen avulla.

Enlightenment-lehden haastattelussa tri Peeke kertoo kirjan taustoista:

Vuosien ajan sain kuulla potilaideni puhuvan syömishäiriöistään samantapaisilla sanoilla kuin huumeidenkäyttäjät. Minä ja kollegani mietimme, olisiko tosiaan kyse riippuvuudesta. Odotin että aiheesta kertyisi riittävästi tutkimustietoa, ennen kuin kirjoitin tämän kirjan.

Uusi tutkimustieto, joka perustuu mm. Nora Volkowin tutkimuksiin, muuttaa käsityksemme asiasta: ruokaan voi todella syntyä riippuvuus. Tämän ongelma­ryhmän tunnistaminen auttaa tarjoamaan heille sopivaksi räätälöityä hoitoa, sen sijaan että kaikille tarjottaisiin samoja ohjeita.

Ruoka vaikuttaa aivojen mielihyväkeskukseen. Tämä mekanismi on kautta aikojen ohjannut ihmiset syömään ravitsevia ruokia, mutta nykyään sen toimintaa häiritsee teollisesti tuotettu ruoka, joka on toisaalta käsitelty kemi­kaaleilla myyntiajan pidentämiseksi, ja toisaalta ladattu täyteen houkuttelevia makuja: ylenmäärin sokeria tai tärkkelystä tai rasvaa tai suolaa. Osalla ihmisistä mielihyväkeskus ajautuu pois hallinnasta, kun näitä "ylihoukuttelevia" ruokia syödään toistuvasti.

Miten niin arkipäiväinen asia kuin ruoka voi aiheuttaa riippuvuutta?

Liiallinen ylihoukuttelevien ruokien syöminen muuttaa aivotoimintaa samalla tavalla kuin käy missä tahansa riippuvuudessa. Ensinnäkin, aivot eivät pysty hallitsemaan syntyvää dopamiinivyöryä. Tämä laukaisee puolustusmekanismin, jonka tuloksena dopamiinireseptoreiden määrä vähenee aivoissa. Tällä tavalla aivot välttyvät ylistimuloinnilta, mutta samalla ruokien tuottama mielihyvä vähenee. Tämä puolestaan ajaa syömään yhä enemmän ylihoukuttelevia ruokia saman mielihyvän saavuttamiseksi. Näin alkaa riippuvuuden kierre, olkoon sen aiheuttaja ruoka tai huumeet tai alkoholi.

Mikä on etuotsalohkon rooli riippuvuuksissa?

Etuotsalohko (prefrontal cortex) on aivojen "komentokeskus". Tämä aivojen osa hillitsee riippuvuuden kolmea päätekijää: kärsimättömyyttä, ärtyisyyttä ja impulsiivisuutta. Tri Volkow käyttää nimitystä "aivojen jarrut", koska se auttaa meitä sanomaan tarvittaessa "ei" ja pysymään valppaana terveellisten elämän­tapojen noudattamisessa. Se on tahdonvoiman lähde, kun pyrimme tekemään oikeita elämäntapavalintoja.

Riippuvuuksista kärsivillä ihmisillä etuotsalohko on heikentynyt. Tämä on havaittu aivokuvauksissa (fMRI, PET), joissa etuotsalohkon vaimentuminen tulee selvästi näkyviin, kun koehenkilö on aktiivisessa riippuvuustilassa.

Eli kun aivojen komentokeskus on riippuvuuden heikentämä, ei voida puhua kohtuudesta. Kohtuutta on mahdotonta noudattaa, kun henkilö on aktiivisessa riippuvuustilassa. Tämä ei tietenkään ole tekosyy olla tekemättä asialle mitään, vaan päinvastoin, tämän tiedon valossa täytyy ryhtyä toimenpiteisiin riippuvuuden pysäyttämiseksi.

Jos mielihyväkeskuksesi on kaapattu, sinun täytyy valloittaa aivosi takaisin – käyttämällä aivoja, ennen kaikkea etuotsalohkoa. Puhdistus- ja kuntoutusohjel­man avulla on mahdollista kehittää fiksummat aivot, jotka pystyvät ylläpitämään päivittäistä valppautta. Tämä on tietysti haastavaa, kuten aina riippuvuuksien kanssa. Ruokariippuvuus on tavallistakin haastavampaa, koska me elämme varsinaisessa houkutusten miinakentässä. Siksi on erityisen tärkeää vahvistaa etuotsalohkon toimintakykyä.

Miten tämä onnistuu?

Tärkein hoito, jota käytämme etuotsalohkon vahvistamiseen on meditaatio. Kun luin TM-tekniikasta ystäväni Norman Rosenthalin kirjasta Transcendence, olin hämmästynyt tutkimustuloksista.

Koska kukaan ei ollut tutkinut ruokariippuvuutta aiemmin, toteutin pari pilottihanketta. Havaitsin, että TM-harjoituksella oli syvällinen vaikutus ihmisten kykyyn ylläpitää valppautta ja tyyneyttä. Se myös auttoi heitä siinä yhdessä asiassa, joka on erityisen vaikeaa riippuvaisille: sopeutumaan päivittäisen elämän stresseihin turvautumatta itsetuhoisiin ratkaisuihin. Riippuvuuksiin taipuvaisten ihmisten on vaikeaa sopeutua stressiin sortumatta siihen käyttäytymiseen, josta he ovat riippuvaisia.

TM auttaa heitä pysymään kaidalla tiellä vahvistamalla etuotsalohkoa. Ihmiset joutuvat kohtaamaan ruokahoukutuksia päivittäin; TM:stä he saavat vahvan henkisen apuvälineen. Ellet satu asumaan keskellä korpea, joudut kohtaamaan runsaasti houkutuksia ja tarvitset mahdollisimman vahvat aivot selvitäksesi sortumatta. Aivotutkijat ovat havainneet etuotsalohkon aktivoitumista TM-harjoituksen aikana, sekä taistele-tai-pakene -reaktion vaimentumista aivoissa. Tämä on vahvaa näyttöä TM:n tehokkaasta vaikutuksesta etuotsalohkon toimintaan.

Kirjassani teen hyvin selväksi, että tämä ei onnistu ilman meditaatiota. Tutkimuksessani TM-ryhmäläisten oli paljon helpompaa sanoa "ei" houkutuksille. Itse asiassa he havaitsivat, että autuuden ja tyyneyden ja rauhan kokemisesta tuli heidän palkintonsa. He alkoivat siirtyä pois vääristä ratkaisuista (ylihoukuttelevista ruoista), kohti terveellisiä ratkaisuja.

He myös oivalsivat, että meditaatiosta täytyi tulla pysyvä osa elämää – ei vain pieni lisäviihdyke nautittavaksi silloin tällöin. Ja kun he harjoittivat sitä säännölli­sesti, heidän etuotsalohkonsa alkoi toimia optimaalisemmin, ja heidän kykynsä hillitä impulsseja ja keskittyä olennaiseen parani suuresti. Se teki heidän elämänsä kaikin puolin helpommaksi.

Lääkärinä ja elämäntapavalmentajana, suosittelisitko TM-tekniikkaa kaikille, niillekin joilla ei ole syömishäiriöitä?

Kyllä, ehdottomasti – sinun kannattaa rakentaa pohja mahdollisimman vahvoille aivoille. Mitä fiksumpi ja valppaampi olet, sitä parempia päätöksiä teet, ja sitä parempi on kehosi koostumus, ja sitä optimaalisempi terveys ja hyvinvointi.

Ei ole väliä paljonko painat; tulet joka tapauksessa terveem­mäksi ja teet itsellesi parempia valintoja. Suosittelen TM:ää kaikille ja kaikenikäisille, jotta he voivat lahjoittaa itselleen tämän transsendenssin, ja optimaalisemman aivotoiminnan, ja kyvyn saada palkinnoksi autuutta, tyyneyttä ja avaramman mielen, joita TM-harjoituksessa koetaan. Tämä on kaikkein terveellisin ratkaisu, koska se auttaa sinua löytämään kaikki muut terveelliset ratkaisut.


Lisää aiheesta:

tm.org/blog/research/how-tm-helps-stop-food-addiction/

amazon.com/The-Hunger-Fix-Solution-Addictions/dp/1609614526/